Napoleon - Historisch Nieuwsblad (2024)

Napoleon Bonaparte werd op 18 mei 1804 tot keizer van Frankrijk gekroond in de Notre Dame in Parijs. De maarschalk zou uiteindelijk over een groot deel van Europa heersen. Op deze pagina vindt u alles over de Corsicaanse advocatenzoon, die door veel Fransen nog altijd wordt gezien als de grootste veldheer aller tijden.

Napoleon op Corsica

Het verhaal van Napoleon begint op Corsica, het eiland waar hij geboren werd. Corsica was op dat moment onderdeel van de Republiek Genua, maar werd later overgenomen door Frankrijk. Napoleon bleef zichzelf altijd beschouwen als een Corsicaan en verlangde naar de onafhankelijkheid van zijn geboorteland.

Lengte Napoleon

Napoleon, die de bijnaam ‘Kleine Generaal’ kreeg, was 1,69 meter lang. Hij was getrouwd met Joséphine de Beauharnais en huwde later met Marie Louise van Oostenrijk, met wie hij een zoon kreeg. In 1804 liet hij zich uitroepen tot keizer. De kroning van Napoleon leidde tot veel hilariteit onder toeschouwers.

Meer lezen over Napoleon? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Uw aanmelding is helaas niet gelukt. Probeer het later nog eens.

Napoleon in Egypte

Frankrijk ondernam verschillende militaire expedities onder Napoleon. Egypte wilde hij als buit voor Frankrijk veroveren, maar zijn expeditie naar het Afrikaanse land was vooral op wetenschappelijk gebied een succes. Omdat de keizer een ivnasie van Engeland niet aandurfde, legde hij zijn vijand een economische blokkade op. Maar die boycot van Engeland raakte vooral zijn eigen land.

In 1812 verkeek Napoleon zich in Rusland op de kou: zijn manschappen waren niet goed voorbereid op de barre omstandigheden. In het leger van de Franse keizer vochten ook Nederlandse soldaten mee. In 1813 wankelde de keizer, toen hij de Slag bij Leipzig verloor.

Dossier Napoleon

Artikel De kroning van Napoleon Meer dan tweehonderd jaar geleden, op 2 december 1804, vond de kroning van Napoleon Bonaparte tot Keizer der Fransen plaats. Om indruk te maken op het publiek had ‘de kleine korporaal’ zijn kroning zelf geregisseerd, met oog voor het kleinste detail. Ook de Notre-Dame speelde een belangrijke rol. Op 18 mei 1804 droeg de senaat… Lees meer Artikel Napoleon in Egypte In 1798 trekt Napoleon naar Egypte. Militair was het een mislukking, maar cultureel en wetenschappelijk was het een groot succes. Lees meer Artikel Nederlanders juichen voor Napoleon Voor het eerst in 23 jaar brengt een Franse president weer een staatsbezoek aan Nederland. In 1811 bracht Napoleon een bezoek aan de Hollandse gewesten, die hij een jaar eerder had geannexeerd. Lees meer Artikel Napoleons ontsnapping van Elba Na zijn nederlaag kreeg Napoleon in 1814 als ballingsoord een klein eiland voor de kust van Italië toegewezen: Elba. Daar begon iets te broeien. Lees meer

Napoleon in Nederland

Nadat de Franse keizer de Lage Landen veroverd had, kwam Napoleon naar Nederland. Hij probeerde de Bataafse Republiek te moderniseren door een nieuw wetboek in te voeren en wegen en kanalen aan te leggen. Charles-François Lebrun werd onder het Franse bewind gouverneur-generaal. Napoleons nalatenschap in Nederland is groot: hij voerde het metriek stelsel in en zorgde voor een gestandaardiseerde registratie van geboorten en huwelijken: de Burgerlijke Stand. Hij liet ook meerdere monumenten bouwen ter ere van zijn militaire successen.

Lodewijk Napoleon

De generaal benoemde zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning van Nederland. Lodewijk regeerde tot 1810 over Holland, waarna hij weer werd afgezet door zijn broer. Hij ging vervolgens in ballingschap in Duitsland, waar hij in 1846 overleed. Zijn tombe bevindt zich nu samen met die van zijn broer in de koepel van Les Invalides in Parijs.

Slag bij Waterloo

Na jaren van oorlogen en conflicten werd Napoleon Bonaparte uiteindelijk door vijandelijke maarschalken verslagen bij de Slag bij Waterloo in 1815. Deze slag vond plaats in België tijdens de laatste van de Napoleontische oorlogen. Napoleon leidde het Franse leger tegen een coalitie van Europese legers onder leiding van de Britse veldmaarschalk Arthur Wellesley, de hertog van Wellington. Hoewel de Fransen aanvankelijk succes hadden in de slag, werden ze uiteindelijk verslagen en werd Napoleon gedwongen om af te treden als keizer van Frankrijk.

Elba en Sint Helena

Napoleon Bonaparte werd verbannen naar het eiland Elba. Hij verbleef er tot februari 1815, toen hij ontsnapte en terugkeerde naar Frankrijk om opnieuw de macht te grijpen. Zijn tweede keizerschap duurde maar kort, want hij werd opnieuw verslagen en verbannen. Dit keer kwam hij vast te zitten op het eiland Sint Helena.

Graf Napoleon

In 1821 bereikt het nieuws de Franse bevolking: Napoleon was dood. Het stoffelijk overschot van de overleden Napoleon werd in 1840 naar Frankrijk gebracht. Daar gingen lange onderhandelingen met de Engelsen aan vooraf, die eigenlijk niet wilden dat de keizer werd opgegraven en verscheept. In Parijs kreeg hij uiteindelijk een indrukwekkende uitvaart.

Na de dood van de beroemde generaal wist een van zijn familieleden het nog tot president van Frankrijk te schoppen. Als neef van de grote keizer kon Napoleon III alleen maar tegenvallen. Zijn imago was dan ook belabberd. Tijdgenoten omschreven hem als een kettingrokende, aartsluie opportunist met een voorliefde voor jonge meisjes. Toch had hij ook zijn kwaliteiten.

Napoleon - Historisch Nieuwsblad (2024)

FAQs

Waarom is Napoleon belangrijk voor de geschiedenis? ›

Napoleon Bonaparte was een beroemde Franse legeraanvoerder, keizer en politiek hervormer. Hij kwam aan de macht in de laatste roerige fase van de Franse Revolutie en veroverde met het Franse leger grote delen van Europa.

Wat waren de laatste woorden van Napoleon? ›

Rond 3 uur 's nachts verloor de keizer echter het bewustzijn, zijn pols was nauwelijks waarneembaar en zijn lichaam werd koud. Rond 7 uur 's ochtends zou Napoleon zijn laatste woorden hebben uitgesproken: “hoofd” “leger”. Om 17.50 uur blies Napoleon zijn laatste adem uit, de legende stierf uit.

Is Napoleon ooit in Nederland geweest? ›

In oktober van 1811 is de Franse keizer Napoleon Bonaparte in Nederland. Hij verblijft in Amsterdam en onderneemt van hieruit diverse inspectietochten door Noord-Holland.

Waarom heeft Napoleon altijd zijn hand in zijn zak? ›

Napoleon aapte Romeinse oratoren na

De grote sprekers van het Romeinse Rijk, de oratoren, staken hun arm altijd in hun toga, en Napoleon – net als vrijwel alle andere ambitieuze Europeanen – deed deze gewoonte na door zijn hand in zijn vest te steken wanneer hij een toespraak hield.

Wat heeft Napoleon Bonaparte allemaal uitgevonden? ›

Het metrieke stelsel, de burgerlijke stand (achternamen!), een algemeen belastingstelsel en de zogeheten Code Napoleon (burgerlijk wetboek), om maar iets te noemen. Dat wetboek staat aan de grondslag van onze moderne rechtspraak.

Welke ziekte had Napoleon? ›

Hij werd in de Slag bij Waterloo verslagen en keerde weer naar Parijs. Hij abdiceerde opnieuw, gaf zich over aan de Britten en werd naar naar Sint-Helena verbannen. Volgens een autopsie stierf hij er aan maagkanker.

Welke taal sprak Napoleon? ›

Napoleon sprak oorspronkelijk geen Frans, alleen Corsicaans dialect. Hij ging als 9-jarige naar Frankrijk om de taal te leren.

Heeft Napoleon nakomelingen? ›

Jean-Christophe Napoléon (32) is een nazaat van Napoléon Bonaparte en een rechtstreekse nakomeling van Napoléon III. Hij is door zijn grootvader aangewezen als hoofd van het keizerlijke Franse huis Bonaparte.

Waarom is Napoleon zo laat begraven? ›

'Napoleon had geschreven dat hij na zijn dood graag aan de oevers van de Seine begraven wilde worden, tussen het volk dat hij zo had liefgehad,' zegt Alan Forrest van de Universiteit van York. Daarom werden zijn resten opgegraven op Sint-Helena en met veel vertoon naar Frankrijk gebracht.

Hoeveel kinderen heeft Napoleon gehad? ›

Napoleon was van 1796 tot 5 december 1809 getrouwd met Joséphine de Beauharnais. Hij adopteerde haar twee kinderen Eugène en Hortense, en ook hun nichtje Stéphanie. Beiden hadden stiekem relaties met een ander toen ze getrouwd waren. Zelf kregen ze geen kinderen, en daarom scheidden ze.

Waar ligt Napoleon echt begraven? ›

Napoleon werd eerst begraven in Sint-Helena. Maar in 1840 werd besloten om Napoleons lichaam over te brengen naar Parijs waar hij begraven werd in de Dôme des Invalides. De zoon van Napoleon, Napoleon II, overleed aan tuberculose in Wenen.

Welk land heeft Napoleon verslagen? ›

Bij Waterloo, dat nu in België ligt, komt het op 18 juni 1815 tot een grote veldslag. Napoleons leger wordt voorgoed verslagen door Britse, Nederlandse en Pruisische soldaten. Veel soldaten sterven in het gevecht. Napoleon ontsnapt uit de strijd, maar moet zich toch overgeven.

Wat gebeurde met de zoon van Napoleon Bonaparte? ›

Hij stierf aan tuberculose in Schloss Schönbrunn in Wenen op 22 juli 1832.

Is Napoleon Italiaans? ›

Napoleon werd op 15 augustus 1769 geboren in de plaats Ajaccio op het eiland Corsica. Het eiland was vijf eeuwen lang in handen van de Italiaanse republiek Genua. In 1769 kwam het eiland onder leiding te staan van Frankrijk. Als Napoleon iets eerder was geboren dan was hij dus Italiaans geweest!

Waarom heeft Napoleon zichzelf gekroond? ›

In 1799 grijpt de Franse generaal Napoleon Bonaparte de macht in Frankrijk. Met zijn leger verovert hij daarna veel landen in Europa. Hij wil iedereen laten zien dat hij erg belangrijk is. Daarom kroont Napoleon zichzelf op 2 december 1804 tot keizer van de Fransen.

Wat is de invloed van Napoleon? ›

Van grote betekenis is geweest dat hij in de gebieden waarover hij macht uitoefent, het bestuur en de rechtspraak moderniseert. Ook voert hij nieuwe maten en gewichten in: de meter en de (kilo)gram. Bovendien wordt er een burgerlijke stand geïntroduceerd, waardoor iedereen verplicht een familienaam moet aannemen.

Waar is Napoleon definitief verslagen? ›

Op 18 juni 1815 komt het opnieuw tot een grote veldslag tussen Napoleon en Britse, Nederlandse en Pruisische legers in Waterloo (nu in België). Veel soldaten sterven.

Wat heeft Lodewijk Napoleon gedaan voor Nederland? ›

Lodewijk was hiermee de eerste koning van ons land en met zijn aanstelling was het Koninkrijk Holland geboren. In bestuurlijk opzicht voerde Lodewijk Napoleon in Nederland goede dingen door. Zo zorgde hij voor de invoering van verplicht en voor iedereen toegankelijk onderwijs.

Waarom voerde Napoleon de oorlog? ›

In 1811 hervatte Rusland om economische redenen de handel met Groot-Brittannië. Napoleon protesteerde hiertegen en toen tsaar Alexander I niet naar deze protesten luisterde, verklaarde hij op 22 juni 1812 de oorlog aan Rusland.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5401

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.