Cursusoverzicht skiles en snowboardles (2024)

Overzicht alle cursussen

Ski- en snowboardlessen voor kinderen en volwassenen van alle niveaus.

Lesdagen en tijden

 • Kinderlessen: woensdagmiddag, zaterdag en zondag.
 • Volwassenen: voornamelijk doordeweeks 's avonds.
 • Overige wensen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
 • Je kunt zelf een voorkeur opgeven, wij proberen hier zo goed mogelijk rekening mee te houden.
 • De lessen worden ingedeeld op basis van leeftijd, niveau, voorkeur en animo.

Prijzen en voorwaarden

 • Kinderprijs t/m 14 jaar.
 • Genoemde prijzen zijn exclusief materiaalhuur.
 • 15% gezinskorting op groepsles: vanaf 4 gezinsleden indien gelijktijdig opgegeven (achteraf niet mogelijk en niet op materiaal).

Bekijk hier alle prijzen en voorwaarden

Privéles zomer

12 mei - 7 juli 2024

Voor alle leeftijden / alle niveaus

€ 50,00 (50 minuten)
€ 17,50 voor elke persoon extra.

€ 25,00
(25 minuten)
€ 9,00 voor elk kind extra.

Voor één persoon of meerdere personen van hetzelfde niveau. Voor de allerkleinsten is ook 25 minuten mogelijk. Privéles is inclusief materiaalhuur. Datum en tijd in overleg.

Aanmelden

Privéles winter

Datum en tijd in overleg

Voor alle leeftijden / alle niveaus

€ 80,00 (50 minuten)
€ 30,00 voor elke persoon extra.

€ 40,00
(25 minuten)
€ 15,00 voor elk kind extra.

Voor één persoon of meerdere personen van hetzelfde niveau. Voor de allerkleinsten is ook 25 minuten mogelijk. Privéles is inclusief materiaalhuur.

Aanmelden

24 x 1 uur hele seizoen

16 sept 2024 t/m 30 mrt 2025

Voor alle leeftijden / alle niveaus

€ 556,- (volwassenen)
€ 520,- (kinderen)

24 weekse cursus, 1 uur in de week. Elke week op een vaste dag en een vaste tijd.
T/m de 3e les kun je 12 lessen omzetten naar 24 lessen.

Aanmelden

Clubskiën

16 sept 2024 t/m 30 mrt 2025

voor kinderen / gevorderden

€ 720,- (kinderen)

Het hele seizoen (24 weken), 2 uur in de week. Elke week op vaste dagen en vaste tijden. Een combinatie van techniek en slalomles. Inclusief onbeperkt vrijskiën en clubwedstrijden.

Aanmelden

12 x 1 uur tot de kerst

16 sept t/m 15 dec 2024

Voor alle leeftijden / alle niveaus

€329,- (volwassenen)
€306,- (kinderen)

13 weekse cursus, 1 uur in de week. Elke week op een vaste dag en een vaste tijd.
13e les gratis!

Aanmelden

Slalom of Freestyle

reguliere cursus

Voor gevorderden

Prijzen en data zijn gelijk aan ons reguliere cursusaanbod: 24x (sept-mrt), 12x (sept-dec), 9x (dec-feb) of 4x (mrt).

Elke week op een vaste dag en een vaste tijd. Dagen en tijden zijn afhankelijk van animo en gaan in overleg.

Aanmelden

3 x 2 uur Herfstvakantie

ma 28, di 29 en wo 30 okt 2024

Voor kids / alléén beginners

€179,- (kinderen)

3 dagen les in 1 week, 2 uur per dag.
Van 14.00 tot 16.00 uur of
van 16.00 tot 18.00 uur.
De les duurt 2 x 50 minuten met een kleine pauze tussendoor.

Aanmelden

6 x 2 uur Spoedcursus I

4 nov t/m 15 dec 2024

Vanaf 6 jaar / alléén beginners

€329,- (volwassenen)
€306,- (kinderen)

6 weekse cursus. Elke week op een vaste dag en een vaste tijd.
De les duurt 2 x 50 minuten met een kleine pauze tussendoor.

Aanmelden

9 x 1 uur tot de krokus

20 dec 2024 t/m 19 feb 2025

Voor alle leeftijden / alle niveaus

€ 292,- (volwassenen)
€ 264,- (kinderen)

9 weekse cursus. Elke week op een vaste dag en een vaste tijd.
Vanwege de feestdagen zijn het op maandag en vrijdag 8 lessen en op dinsdag en woensdag 7 lessen: zie prijslijst.

Aanmelden

3 x 2 uur Kerstcursus

ma 16, di 17 en wo 18 dec 2024

Voor volwassenen / alle niveaus

€ 210,- (volwassenen)

3 dagen les in één week.
Van 18.30 tot 20.30 uur of
van 20.30 tot 22.30 uur.
De les duurt 2 x 50 minuten met een kleine pauze tussendoor.

Aanmelden

3 x 2 uur Kerstvakantie 1

ma 23, di 24 en vr 27 dec 2024

Voor kids / alle niveaus

€ 186,- (kinderen)

3 dagen les in één week.
Van 12.00 tot 16.00 uur, 14.00 tot 16.00 uur of van 16.00 tot 18.00 uur.
De les duurt 2 x 50 minuten met een kleine pauze tussendoor.

Aanmelden

3 x 2 uur Kerstvakantie 2

ma 30 dec, do 2 en vr 3 jan 2025

Voor kids / alle niveaus

€ 186,- (kinderen)

3 dagen les in één week.
Van 14.00 tot 16.00 uur of
van 16.00 tot 18.00 uur.
De les duurt 2 x 50 minuten met een kleine pauze tussendoor.

Aanmelden

6 x 2 uur Spoedcursus II

10 jan t/m 19 feb 2025

Vanaf 6 jaar / alléén beginners

€ 341,- (volwassenen)
€ 318,- (kinderen)

6 weekse cursus. Elke week op een vaste dag en een vaste tijd.
De les duurt 2 x 50 minuten met een kleine pauze tussendoor.

Aanmelden

4 x 2 uur spoedcursus

3 mrt t/m 30 mrt 2025

Voor alle leeftijden / alléén beginners

€ 190,- (volwassenen)
€ 169,- (kinderen)

4-weekse cursus. Elke week op een vaste dag en een vaste tijd.
De les duurt 2 x 50 minuten met een kleine pauze tussendoor.

Aanmelden

4 x 1 uur na de krokus

3 mrt t/m 30 mrt 2025

Voor alle leeftijden / (licht) gevorderden

€ 109,-(volwassenen)
€ 95,-(kinderen)

4-weekse cursus. Elke week op een vaste dag en een vaste tijd.

Aanmelden

Les bij Skipiste Nieuwegein

 • Indeling op niveau en leeftijd
 • Skiles vanaf 3,5 jaar
 • Snowboardles vanaf 7 jaar
 • Een les duurt 50 minuten
 • U mag voor de les 10 minuten inskiën of -snowboarden
 • Maximaal 8 personen per les
Cursusoverzicht skiles en snowboardles (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 6182

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.